فرارسيدن ايام ماه مبارك رجب
فرارسيدن ايام ماه مبارك رجب

بسمه تعالي

فرارسيدن ايام بابركت

ماه رجب المرجب

كه مقدمه درك ليلةالقدر ماه خداست

را مغتنم ميشماريم

و از خداوند علي أعلي

توفيق درك كامل بركات اين ماه را خواستاريم

التماس دعا 

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای