پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
باسلام درقرآن واحادیث سفارش زیادبه احترام به والدین شده است.اگرفردی والدینی داشت که هر دویایکی ازآن دونفردرموردفرزندان وهمسرخودبی تفاوت بود(انسان زحمتکشی باشداماازجنبه ی معنوی در حد پایینی باشد، اهل نماز و روزه باشد اما وظایف والدینی خود را از بعد معنوی بجانیاورد)وفکرش بیش ازحدصرف والدین وخواهروبرادرخودش بشود طوریکه بااین کار به فرزندان و همسرش آسیب روحی واردنماید و هر چقدر هم برای ایشان احترام بگذاری تاشاید آن پدر یا مادر به مسئولیت خودپی ببرندامابازآنهاتنهااین طرز فکر راداشته باشند که ماپدریامادرشما هستیم وشمابایدبه من احترام بگذارید وعلم وآگاهی شمافرزندان هیچ است. و والدین با این طرز فکرشان تمام فرزندانشان را آزاردهند آیاحمایت نکردن ورها کردن فرزندان سالم وصالح والبته بی توجهی به آنهاکفران نعمت نیست راه حل چیست؟

پاسخ:
حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند: سلام علیکم و رحمة الله، احترام والدین واجب است، آزارشان حرام است، خدمت به آنها در حد مقدور ثواب بزرگ است. اما وظایف یک پدر خانواده نسبت به زن و فرزند خودش نیز همینطور واجب و ثواب است، نباید بخاطر وظایف پدری و همسری تکالیف نسبت به پدر و مادر را فراموش کرد و زیرپا گذاشت یا حتی کم گذاشت. و همچنین بخاطر پدر و مادر نباید تکالیف نسبت به زن و فرزند را فراموش کرد و زیرپا گذاشت یا حتی کم گذاشت. بنابراین اعتدال میان این دو وظیفه لازم است، اما این هم لازم به تذکر است کوتاهی شما نسبت به زن و فرزند به معنای نابودی آنهاست. یعنی اگر پدری به تربیت فرزندان خود آنطور که باید نرسد، فرزند او به همه معانی از دست میرود. اما اگر احترام پدر و مادر را نداشته باشد و نسبت به آنها احسان نکند بطور اغلب چون زندگی مستقلی دارند خطرنابودی آنها را تهدید نمی کند و خطر اساسی برای آنها نخواهد داشت. کتابهایی در مورد اخلاق خانواده و وظایف خانواده بخوانید تا در این زمینه کمی روشن تر بشوید.
ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای