پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
بسم الله.سلام علیکم با عرض پوزش از استاد محترم من همسری دارم که تقریبا مذهبی است البته ایشان حتی سر کلاس های شما هم میاید ولی نسبت به نماز کاهلی میکند یعنی میشود روزی که نماز صبح نخواند با اینکه خیلی سعی به بیدار شدن او دارم ولی خسته شده ام .برای من هیچ چیز در این زندگی مهم تر از نماز نیست ولی همسرم با این رفتارشان من رو نسبت به خودشان دلسرد و بی رغبت میکنند از شما استاد بزرگوار تمنای کمکی در این زمینه داشتم

پاسخ:

سلام علیکم

این نگرانی شما کاملا نگرانی بجایی هست البته لازم است صبر و حوصله هم داشته باشید و به این زودی خسته نشوید؛ شوهر شما نماز می خواند اما گاهی نماز صبح بیدار نمی شود این مهم است اما بازهم با ایشان صحبت کنید دو مرتبه ،سه مرتبه و ده مرتبه صحبت کنید و دائما هم به امام زمان توسل کنیدو از ایشان بخواهید که مشکل را حل کند .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای