پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
با سلام
فرزند شهید هستم، مادرم تنهاست، بعد از ازدواج در منزل مادرم (طبقه پایین)، ساکن شدیم، دخالت های مادرم تا حدی موجبات تشنج بین ما بود، برای دوره ی 5 ساله به تهران آمدم، حالا که می خواهیم برگردیم، خانمم اصرار دارد که من آنجا نمی آیم، از طرفی از قهر خدا نسبت به خود ترس دارم، زیرا که تنها امید ماردم من هستم. او دلش به این خوش است که من به آنجا برگردم و خانمم امتناع دارد. شما بفرمایید که چه باید بکنم.

پاسخ:

سلام علیکم

فراوان و زیاد به دیدن مادر بروید . اگر خانم شما نمیاید اصرار نکنید و اگر می توانید در محله ای که مادر در آن ساکن است منزل را آنجا ببرید .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای