پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
بنام خدا سلام حاج آقا من در یک خانواده مناسب و متوسط از نظر مالی و محجوب و مذهبی زندگی می کنم اما متاسفانه با اینکه بچه های سالمی از نظر جسمی،ذهنی،مذهبی،اهل نمار و...هستیم پدرم ناشکر است(بچه های اقوام باانجام گناه،بدحجابی و..زندگی خیلی بهتری دارند) و مارا نفرین می کند در کوچکترین مسئله مثل کانال تلویزیون که مخالف نظر ایشان باشد شروع به نفرین های بدی می کندو در مورد ازدواج ما بی مسئولیت است و وظایف عرفی پدری را انجام نمی دهد متاسفانه خسیس هم هستند ما تا میتوانیم محترمانه برخورد می کنیم اما جواب نمی دهد اینقدر میگن شماتت می کند تا از کوره در برویم و چیزی بگیم ومجددا شروع به نفرین می کنند حتی برای نماز صبح که مارابیدار نمیکنند که هیچ اگربیدارشویم نفرین میکنند تا بلند نشویم از ترس دعوااز نظر مالی و امورات زندگی برماخیلی سخت میگیرند با اینکه توان مالی دارند درحدی که من به کمک برادرانم تاحد زیادی برای آبروداری در نظر مردم خریدخانه راانجام میدهیم و به تازگی ازکتابهای علوم غریبه برای نفرین و...استفاده میکنند ما سعی می کنیم با ایشان صحبت نکنیم ویابرخوردی نداشته باشیم بخاطر اینکه در بهترین حالت دعوای لفظی پیش می آید لطفا مارا راهنمایی کنیدو البته از توسل به ائمه در همه امور،ختم قرآن،نذر،دعاکوتاهی نکردیم امافرجی نمیشود و برای گشایش در امور ما دعا بفرمایید التماس دعا

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

کاری که شما می کنید بهترین کار است،سعی کنید مستقل شوید،اگر جواب نفرین را ندهید به خودشان بر می گردد

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای