پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
سلام عليکم حاج آقا
بنده يک همسرى دارم که بشدتت علاقه مندشماست,ميدانم که حتمااين پيام مراميخواند,ايشان آدم خوب ومذهبى هستن اماخيلى زود عصبانى ميشوند وخيلى به خانواده من گيرميدن وآنهارو عقب مانده ميدانن,هرجايى ميرويم من بايدمراقب رفتارديگران باشم ودرجمع خيلى اذىت ميشوم که کسىى کارى نکندکه اوناراحت شود.نميدانم چه کنم؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

مردی که باعث آزار و اذیت زن و بچه اش بشود جایگاهش جهنم است

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای