پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
باسلام مدتی هس که پدرم باخانمی ارتباط داردبه گفته خودش صیغه اش کرده و3 ماه به تمام شدن صیغه اش مانده دوبارپدرم به مادرم قول داده که دیگر با ان خانوم ارتباطش راقطع کندولی متاسفانه زیر قولش زده است وقتی هم حرفی میزنیم کاربه دعوا وکتک کاری میرسدمادرم هم وقتی قهرمیکندبرودبه دست وپای مادرم میافتدالان مادرم چکارکنداگرطلاق بگیردپدرم من وبرادرم رابه مادرم نمیدهدواگربدهدچگونه خرج زندگیمان تامین شود وحتی من ومادرم صدای ضبط شده پدرم باان خانوم راشنیدیم وخودش هم شنیده و دعوای بزرگی شد........ایادعا یا چیزی هس که پدرم ان خانم را ول کند وبه فکرزندگی خودش باشد.... یااینکه چگونه و من وبرادرم میتوانیم بامادرم زندگی کنیم زیراکه من وبرادرم به شدت به مادرم وابسته هستیم ایادادگاه مارا به زندگی بامادرم واگذارمیکند

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

جنگ نباید راه بیاندازد مادر خانواده . بلکه باید کاری کند که پدر به خانه جذب شود . بطور کلی برنامه زندگی را عوض کنید حتی مادر کلاس خانه داری و شوهر داری برود و ببیند چکار کند . اصلا به فکر طلاق نباشید اگر شما رفتارتان آن طور که باید باشد آن بنده خدا خود بخود حذف می شود . بر فرض هم باشد و ادامه پیدا کند ، خب باشد ، شما نباید زندگی خودتان را ازبین ببرید . یک وقت سرنوشت بهتری منتظر شماست خب انسان رها می کند

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای