پاسخ به سوال در مورد مسائل متفرقه
سوال:
سلام حاج آقا،با واسطه به بزرگواری در تهران برای حل مشکلی که هم از لحاظ مالی و روحی خانواده مرا تحت تاثیر قرارداده مراجعه کردم(به دفعات )می فرمایند بستگی مزمن شدیدی توسط اقوام دور اتفاق افتاده و ماموری رو برای بستگی امراض شما گمارده اند که بهره نمی آید و اجازه نمی دهد برای شما کاری برای اصلاح امور انجام داده شود.
اگر مورد قبول واقع بشه هم خودم و هم خانم اهل نماز اول وقت و تعقیبات محدود ی که وقتمان اجازه می دهد هستیم.
درمانده هستیم چکار کنیم، و برای خلاصی از این بستگی شخصی قویتر یا دستوری هست؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

اگر می توانید یک گوسفند قربانی کنید و همه آن را به فقرا بدهید و دعاهایی که در سایت آمده برای رفع طلسم و جادو و... را دائما بخوانید در خانه سرکه طبیعی انگور جوشانید ، آرام آرام بجوشد تا بخار ان در همه اتاق ها و خانه پخش بشود و خود شما و خانواده هم هر روز یک قاشق سرکه بخورید مرد خانه در خانه با صدای بلند هنگام اذان ، اذان بگوید . اگر بتوانید هنگامی که می خواهید بخوابید در رخت خوابتان هر شب 100 آیه از سوره بقره بخوانید و شب بعد 100 آیه بعد فقط شبی 100 آیه این دستور را عمل کنید و نتیجه را به ما بگویید .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای