پاسخ به سوال در مورد مسائل متفرقه
سوال:
برادر34ساله دارم که مذهبی وبسیارباهوش است.اماهمه کارهایش گره افتاده.مثلاازدواجش جور نشده.وکارش آنطورکه بایدپیشرفت ندارد.وعلیرغم هوش بالا،چندساله که درگیرمقطع دکتراست وهنوز نتوانسته تمامش کند.درصورتیکه دوستانش که سطحشان پایینتراست براحتی پیشرفت کردندوالان جایگاه اجتماعی بالایی دارند.بعضی مواقع هم خیلی بی انگیزه میشودکه خودهمین باعث عقبترافتادن زندگی و کارهای او وسردرگمی بیشتر او میشود.درضمن خودش میخواهدکه زندگیش روبراه شود،اماانگارچیزی مانعش است.لطفادعایی بگیدکه مادرم برایش بخواندتا مشکلش حل شود

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

صدقه فراوان بدهید ، دعای چشم زخم در مفاتیح را دائما بخوانید

هوش بالایی که شما میگویید باعث شده که چشم بخورد ممکن است خودش یا نزدیکان و یادیگران چشم زده باشند

دائما ذکر ما شا الله و لا حول و لا قوع الا بالله علی  العظیم را بگوید

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای