پاسخ به سوال در مورد مسائل متفرقه
سوال:
سلام استادعزیزم.باتشکرازراهنمایی های بسیارارزشمندومفیدشما.استادمن درزندگی خیلی دشمن دارم و کلا حتی وقتی واردمحیط جدیدی میشوم وبااینکه آنهاشناختی ازمن ندارند بامن دشمنی میکنندوهمش زیرآب مرامیزنندومن هرچه ازخودم دفاع میکنم کسی باورنمیکندحتی مقابله به مثل هم میکنم بیفایده است درحالیکه من واقعاآدمی هستم که سرم به کارخودم هست وآزاری به کسی نمیرسانم.استادنمیدانم مشکل ازکجاست ونمیدانم چه بایدبکنم.اگرممکن است جواب مراسریعتربدهیدممنون میشوم چون واقعامشکلم داردحادمیشود.

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

شما نمازتان رو چجور میخوانید؟!

نماز صحیح و اول وقت بخوانید بعداز نماز صبح تعقیبات مفاتیح اصبحت اللهم... و دعای مجرب در حاشیه مفاتیح را بخوانید

و صدقه هم به تعداد زیاد بدهید

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای