پاسخ به سوال در مورد مسائل متفرقه
سوال:
باسلام.حدود5ماه پیش پس ازمشورت باکارشناسان اهل فن وگرفتن استخاره تنهاخانه ای که داشتم فروختم به امیدسرمایه گذاری دربورس.استخاره هاهمگی خیلی خوب ودرنهایت عاقبت بخیری بوداماازهنگامیکهه پول راواردبورس کردم به لطف دولت سقوط بورس اغازشدوسرمایه بنده الان فقط30درصدمانده وهرروز کمترمیشود.درطول این مدت استخاره گرفتم که پول راخارج کنم اماصبروفرج امد.بارهاصدقه،کمک.قربانی،قرض وکارهای خیربرای برکت مال کردم اماهرباربیشترارزشش کم میشد.چه کنم؟الان چله ومن یتقالله برداشته م.به همسرم نگفتم موضوع را.چه کنم استاد؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

و من یتق الله را ادامه بدهید.  الهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک را دائما بخوانید.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای