پاسخ به سوال در مورد مسائل متفرقه
سوال:
سلام این سوال درچندین پیام فرستادم لطفاکامل بخوانیدمن از کودکی تاالان جن میبینم.دراین مدت بسیاراذیتم کردندکتک خورم،بیهوشم کردندیک شب هم میخواستندمرابدزدندسریع مادرم رابیدارکردم آنهارهایم کردندگاهی شبهامیخوابیدم صبح میدیدمدستم حناشده.مدتی هم بوداگرموقع خواب چادرمشکی سالم روی خودم میانداختم بعدبیداری متوجه شدم چادرم سوخته.آنهارابه شکلهای مختلف بالباس اخوندی یالباس رزم وبیشترمواقع به شکل واقعی خودشان دیدم.ازخودشان هرصدایی به وجودمیارن که بترسم صدای خانواده ام درحالیکه آنهادرخانه نیستن باصداهای آنها

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

اولا شما دائما سرکه طبیعی انگور بخورید.

چارچوب در اتاق و منزل را اسپری سرکه کنید

قرآن کوچکی همیشه همراهنان باشد

با آقای حسن زاده تماس بگیرید
شماره : 09905431130  
 
فقط ساعت ۲۰ تا ۲۲ تماس گرفته شود 
و یا در ایتا پیام بدهید.
ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای