پاسخ به سوال در مورد مسائل متفرقه
سوال:
باصداهای آنهابامن حرفمیزنندیاصدامیکنند،صدای جیغ یاسگ.یکباربرای احیای شب جمعه به مسجدی که کنارقبرستانه وتعدادکمی ازانسانها برای احیابه آنجامیامدندرفتم نیمه شب برای تجدیدوضوکه رفتم احساس کردم یکی ازانها ازقبری بیرون آمدهمراه من درهمان قبرستان حرکت میکردندمن ازترس کنارم رانگاه نمیکردم امازیرچشمی میدیدم داره همراهم حرکت میکنه بعدسریع به وضوخانه پناه بردم وضوگرفتم برای خروج وضوخانه همه جارانگاه کردم کسی نبودخیالم راحت شدکه رفته امدم بیرون ناگهان صدای پایش راکه پشت سرم بودشنیدم تادرمسجددنبالم بودبعد

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

اولا شما دائما سرکه طبیعی انگور بخورید.

چارچوب در اتاق و منزل را اسپری سرکه کنید

قرآن کوچکی همیشه همراهنان باشد

با آقای حسن زاده تماس بگیرید
شماره : 09905431130  
 
فقط ساعت ۲۰ تا ۲۲ تماس گرفته شود 
و یا در ایتا پیام بدهید.
ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای