تعطيلي جلسه
تعطيلي جلسه

بسمه تعالي

بدينوسيله به اطلاع ميرساند كه جلسه ي

پنجشنبه مورخ ۱۱/۷/۸۷

تعطيل ميباشد

التماس دعا

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای