تغيير ساعت جلسات شبهاي جمعه
تغيير ساعت جلسات شبهاي جمعه

بسمه تعالي

باطلاع شماكاربران گرامي ميرسانيم

از اين هفته مورخ 12/2/92

جلسات شبهاي جمعه در دبيرستان سادات موسوي

از ساعت 19:30

آغاز ميگردد.

التماس دعا

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای