پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
سلام.
استاد با کسی قهر کرده ام برای اشتی و رفع کدورت و به دست آوردن دل او از شما خواهش می کنم دعا و دستورالعملی مجرب بدهید

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

آشتی را که خود شما باید اقدام کنید از او به اندازه لازم معذرت خواهی کنید می توانید برای اینکه در دل خودتان چیزی از ناراحتی از ان شخص نداشته باشید ایه ۱۰ سوره مبارکه حشر را به عنوان دعا بخوانید

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای