جلسات روزهای چهارشنبه 96
 • جلسه چهارشنبه 96/2/13

  شعری که فرزدق در مدح حضرت زین العابدین علیه السلام گفته است، گفته آقا ایشان هیچ وقت در عمرش نه نگفته. هرکس به او مراجعه کرده، [ایشان] نه نگفته. اصلا نه نگفته.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/30

  حضرت فرمودند سَلوُنی قَبلَ أن تَفقِدوُنی. قبل از اینکه مرا نیابید، هرچه می خواهید از من سوال کنید. من فکر می کنم این را این سال های آخر می گفتند که دیگر شهادت شان نزدیک بود. این حرف را هیچ کس نزده. در عالم اسلام هیچ کس این حرف را نزده.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/23

  یک ذره کمی به مناسبت تولد امیرالمومنین، از امیرالمومنین صحبت بکنیم. داشتم فکر می کردم که می توانیم یک دوره کوتاهی از فضایلی که امیرالمومنین در قرآن دارند را با هم حرف بزنیم. حالا. شروع می کنیم. ان شاء الله به مدد خدا امیدواریم که خدا کمک کند و چیزی دستگیرمان، دستگیر همه مان بشود ان شاء الله.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/9

  پیامبر خاتم که ایشان دیگر پیامبری به عنوان وصی و جانشین ندارد.به امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود مثال تو مثال حضرت هارون است نسبت به حضرت موسی. اِلّا أنَّه لا نَبیَّ بَعدی. که این دیگر اتفاق همه اهل اسلام است.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/2

  فرمایش امیرالمومنین: قال علیه الصلاه و السلام إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ. اگر حلیم و بردبار نیستی، خودت را به حلم بزن. خودت را به حلم بزن. ادای حلم را نشان بده. ظاهرا به حلم عمل کن.