جلسات روزهای پنج شنبه 1401
  • جلسه پنج شنبه 1401/11/20

    آیا این جمعیت که در خدمت شان هستیم کسی هست که حمد و سوره اش را پیش یک استادی خوانده باشد؟ زیر و بم و کم و زیادش را درست کرده باشد ؟ اگر اینجور هست که خوش به حالش
  • جلسه پنج شنبه 1401/11/13

    رفتن به اسفل السافلین که آنجا گفتند که در ضرری، نه اینکه ضرر می کنی غرق در ضرری.«والعصر، ان الانسان لفی خسر» توی استخر ضرر آدمیزاد غوطه می خورد، در دریاچه ضرر. «الا الذین آمنوا» مگر اینکه ایمان داشته باشد.