حدیث پانزدهم
حدیث پانزدهم

قال الصادق علیه السلام:

إنّ الرّجُل یَذنِبُ الذّنبَ فیُحرَم صلاةُ اللیل إنّ العَمَل السّیّئ أسرَع فی صاحِبهِ مِن السّکّین فی اللحم

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

بدرستی که فرد گناهی انجام میدهد و بواسطه ی آن گناه از نماز شب محروم میشود. بدرستی که عمل بد اثرش در صاحب آن عمل از اثر چاقو در گوشت سریعتر است. 

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای