توسلات
توسلات

باسلام

براي حاجتي توسلات متعدد كرده ام ولي نتيجه نداده است لطفا راهنمايي ام بفرماييد.

حجت الاسلام و المسلمين جاودان فرمودند:
توسل چنانكه بعرض رسيد بسيار بستگي بتوسل كننده دارد در روايات ميگويند كسي كه حلال ميخورد و مظلمه خلق بر عهده ندارد دعايش مستجاب است. اگر كسي در خاطرش جز رضاي خداي متعال بگذرد دعاي او از قلب او ازجانب خداوند شنيده نميشود چه برسد به استجابت.
اگر هم دعا ميكنيد آنطور بيقين دعا كنيد كه گويي جواب در كنار درب خانه است و ميخواهد بخانه وارد شودو...
پس اگر آدم درست است هر توسلي بكند بنتيجه ميرسد و اگر درسن نيست بايد زحمت بيشتر بكشد و بالخصوص بكوشد كه معصيت نكند تا دعايش استجابت شود.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای