گزیده کتاب رهنمای طریق
گزیده کتاب رهنمای طریق
حساسیت دختر بر خمس دادن خواستگار

حساسیت دختر بر خمس دادن خواستگار (ازدواج)

خواستگار یعنی کسی که بناست به‌عنوان شوهر دختر انتخاب گردد. اگر شوهر یک زن، نماز نخواند، روزه نگیرد و خمس ندهد چگونه می‌توان با او زندگی کرد؟ حتّی اگر قول هم بدهد که بعداً این کارها را انجام دهد، بازهم قابل اطمینان نیست؛ زیرا کسی که بیست و چند سال نماز نخوانده مگر ممکن است به راحتی نمازخوان یا خمس‌بده شود؟! پس حسّاسیت یک دختر بر اخلاق و تدین خواستگارش کاملاً صحیح است و در غیر این‌صورت، معمولاً زندگی پر از زجر و زحمت و سرانجام آن طلاق خواهد بود. امّا حسّاسیت در قد، قامت، قیافه، پول، کار و خانۀ خواستگار در درجه‌های بعد است. اگر شوهر یا زن خوب هستند، زیر یک چادر هم با نان و پنیر می‌توانند زندگی خوشی داشته باشند که البتّه خدای متعال پس از مدّتی صبر، عنایت خواهد فرمود و مشکلات مرتفع خواهد شد.

 

پوستر با کیفیت :

http://makhazen.ir/javedan/telegram/198.jpg

 

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای