پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
به نام خدا من خانمی هستم مذهبی ومقید به دین و شوهرم اهل نماز و خمس و کار خوب و... هست امااصلا در مراسمات مذهبی و مسجد و... شرکت نمی کند فقط در ماه رمضان آنهم نماز مغرب و عشا به مسجد می روند و خانواده اش اهل ماهواره و مقید به دین و نماز و روزه و .... نیستند و شوهرم اهل رفت و آمد با خانواده من نیست و فقط با خانواده خودش معاشرت و سفر و گردش می رود و من 2 پسر 13 و 8 ساله دارم 1. برای تربیت مذهبی بچه هایم نگرانم راهنماییم کنید 2. در سفر با خانواده شوهرم باحجاب عکس گرفتم و فقط قرص صورتم مشخص است ومن خیلی ناراحتم چون ناگهانی اتفاق افتاد آیا اشکال دارد3.گاهیفکر می کنم شاید اگر به شهر دیگر هجرت کنیم برای دینداری خانواده ام بهتر باشد آیا دعایی هست در این مورد و در آخر اینکه من برای دینداری خودم و بچه هایم خیلی رنج و فشار و سختی دارم راهنماییم کنید

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

فرزندانتان را اگر در یک مدرسه خوبی قرار دهید . که ناگزیر بیشتر وقتش را در آن مدرسه باشد . سعی کنید آن ها در خانه شما نفوذ نکنند مثلا آن ها باعث ورود ماهواره در خانه شما نشوند . از خانه های آن ها مسائلی در خانه شما نفوذ نکند . بچه هایتان با بچه هایشان نفوذ نکنند . آن دعای مجرب را هم که در حاشیه مفاتیح هست هر روز بخوانید . شما بکوشید که هر روز با یک بهانه ای بچه ها با بچه های آن ها ارتباط نگیرند . آن عکس هم اشکالی ندارد

این مهاجرت هم اگر ممکن باشد بهتر است اما شوهر شما باید این را بپذیرد .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای