پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
با سلام ...من بعلت بد فهمی در احترام نگه داشتن پدر و مادر بنا به انتخاب و سلیقه مادرم ازدواج کردم ...متاسفانه فکر میکردم دینم کامل میشود اما همان یکذره از دین هم که داشتم دارد از من گرفته میشود...دائما با همسرم سر عدم رعایت مسائل اخلاقی دعوا داریم...نماز میخواند اما تصاویر بد و سایتهای بد هم میرود ...با صدای بلند قرآن میخواند یا نماز میخواند و با حالت فریاد تقریبا هر روز آبروی مرا در خانه جلوی در و همسایه میبرد و راست و دروغ را با صدای داد و بلند به من نسبت میدهد و میدانم که همسایه ها میشنوند...

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة ،

آیا می توانید با ایشان پیش مشاور بروید ؟

اگر ایشان بپذیرد به نزد یک مشاور بروید ممکن است مسئله اتفاقی بیفتد و راهی غیر از این نیست یا صبر در این حالت بکنید یا جدایی ( که جدایی خیلی باید حساب و کتاب داشته باشد . )

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای