پاسخ به سوال در مورد مسائل روایی
سوال:
سلام
دیدن ذبح حیوان در آینده کودک چه اثری دارد؟ آیا در این باب روایتی داریم؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

البته اگر این مسئله تکرار شود ممکن است در او ایجاد خشونت بکند و رقت قلب نوجوانی را از او بگیرد

روایتی در اینباره نمیدانم

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای