پاسخ به سوال در مورد مسائل شرعی
سوال:
من و همسرم هردو مذهبی مقید و با تحصیلات عالیه هستیم. متاسفانه خانواده ایشان از مذهب تنها پوسته ای ظاهری ب عاریت گرفته و سطح سواد و منطق بالایی هم ندارند. در طی این سالها مدام در صدد بهانه جویی برای کدورت رابطه بوده اند و هرگز احترام مارا حفظ نکرده اند. دائم با توهین و تحقیر ایشان مواجه بودیم و بخاطر ترس خدا یا دم نزدیم یا بابت اشتباه سایرین،ما، پوزش خواستیم. لکن با گذشت ۴ سال این رفتارهابهمراه دروغ های مکررو اهانت بار هربار بدتر میشود. وظیفه شرعی من و همسرم در مقابل این خانواده چیست.

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

از آن ها جدا بشوید سالی یکبار به دیدن آن ها می روید، اصلا از آنها اطلاعی نگیرید حداکثر یک تلفن بزنید و یک احوال بپرسید آن هم نه شما شوهرتان.

یه احوال پرسی میکنید.

البته دائما دعا کنید، رب اغفرلی و لوالدی و رحم هما کما ربیانی صغیرا رو شوهرتان برایشان بخواند، شما هم برای پدر و مادر خودتان بخوانید.

صدقه هم بدهند، زیارت هم رفتین به نیت آن ها هم بروید، و کمتر ببنید که شر نشود.

اصلا صله رحم این است که به دیدار آن‌ها نروید.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای