پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
سلام علیکم
آیا این مطلب درست است که انسان بهتر است در اعیاد و ایام شادمانی ائمه حاجتش را بخواهد نه اینکه در عزاداری ها و مصیبت ها پیگیر مسائل شخصی و دنیایی خود باشد؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

در هرصورت وقتی شما از دل حاجات خود را از آن بزرگواران طلب کنید،ان شاءالله نتیجه می‌دهد.شاید آنچه گفتید،بد نباشد

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای