ردالشمس
ردالشمس

ایااین مطلب صحیح است که نماز پیامبر قضا شد ویا داستان رد الشمس درمورد علی (ع)صحیح می باشد؟چگونه با عصمت ومقام معنوی ایشان سازگاراست؟

حجت الاسلام جاودان فرمودند:
عصمت از مسلمات و محکمات عقاید شیعه است هیچ وقت از یک محکم و قطعی بخاطر یک مسئله متشابه و پر از اختلاف دست برنخواهیم داشت.
البته روایت ردالشمس روایت مشهور و مقبول و معتبری است اما خصوصیات و جزئیاتش آنقدر وضوح و اعتبار ندارد که بتواند در برابر مسئله مسلم عصمت ایستادگی کند. چون در روایات مختلف این خصوصیات مختلف آمده است مثلا یک روایت آن را مربوط به سخن گفتن امیر المومنین علیه السلام با یک جمجمه میداند.( بحار41/166) و یک روایت آنرا مربوط به عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و نزول وحی بر ایشان و سرگذاردن آن حضرت بر زانوی علی علیه السلام(بحار 41/167 و 2/169) و یک روایت میگوید ایشان نماز خوانده بود  اما در لشکر عده زیادی نماز را از دست داده بودند (بحار 41/172) و دریک روایت آنرا مربوط به پوشاندن ایشان لباس خود را بر پیامبر میداند ( بحار 41/176 ح11) و در روایت دیگر امام عرضه میدارد چون سر شما بر زانوی من بود نتوانستم نماز را ایستاده بخوانم ( بحار 41/171 ح8) نمیتوان بر اساس این اختلافات حکمی صادر کرد و از این بالاتر بر اساس پاره ای از این روایات ازجمله روایت 6 : پیامبر از ایشان سوال میکند آیا نماز عصر خواندی عرضه میدارد نه! کراهت داشتم که سر شما را از زانو بردارم و فکر کردم نشستن و سر تو را بر زانو داشتن از نماز برتر است.پیامبر رو بقبله کرد و عرضه داشت: اللهم إن کان علیٌ فی طاعتک و حاجة رسولک فاردد علیه الشمس لیصلی صلاته(بحار 41/170) این تاخیرنماز  طاعت بود نه معصیت که برای آن چاره جویی کنیم و باید بگوییم این فهم و معرفت منحصر بخود حضرت امیرالمومنین علیه السلام است که میتوانست چنین چیزی بفهمد . در نتیجه اصولا مسئله بعصمت برخورد نخواهد داشت

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای