مهمترین عامل سعادت
مهمترین عامل سعادت

سلام علیکم

در قرآن کریم آیه ای هست که میگوید ما هر رسولی که میفرستیم دشمنانی از جن و انس برای او قرار میدهیم و یا اینکه در قران امده که عده ای اصحاب النار هستند و با توجه به روایات متعدد درباره طینت مومن و طینت کافر و روایاتی که میگوید شقی در شکم مادرش شقی است و سعید در شکم مادرش سعید است و روایاتی که میگوید زنا زاده هیچ خیری در آنها نیست به نظر میرسد کمال همه انسانها به یک صورت نیست و برخی از مراتب کمال برای عده ای دست نیافتنی است چون که استعداد آن را خداوند در انها قرار نداده و همچنین کمال اشخاص متفاوت است و اینطور نیست که همه در بهشت به کمال برسند بلکه شاید عده ای(اصحاب النار )در دوزخ به کمال برسند

 

 حجت الاسلام والمسلمين جاودان فرمودند:

اینکه استعداد اشخاص متفاوت است بدیهی است . مسئله اساسی این است که کسی به بدی یا خوبی مجبور نیست . اگر جبر باشد تکلیف برداشته می شود . هر کس یک راه اجتماعی برود دسته ای مخالف خواهد داشت ، و اگر راه او با راه دیگران تضادی داشته باشد، و تضاد منافع پیش بیاید ناگزیر مخالفت به دشمنی می کشد، و این ساختمان این جهان است و لذا خدای متعال آن را به خودش نسبت می دهد. روایات طینت به اقتضای خوب و بد تفسیر شده است . طینت بهشتی به اقتضاءات خوب در انسان مثل پدر و مادر پاکدامن و طینت جهنمی به اقتضاءات بد معنا می شود، که اقتضاء جبر نیست و جبر نمی آورد. در کسی که طینت بهشتی وجود دارد عوامل خوبی قوی تر هستند، و این حتمیت و جبر ببار نمی آورد ، و همچنین طینت جهنمی . اما حرام زاده نیز عوامل بدی بیشتر از دیگران دارد، و این عوامل راه او را نمی بندد. اگر در جائی عوامل بدی یا خوبی راه مخالف را ببندد تکلیف برداشته می شود . بنابراین زنازاده اگر بخواهد خوبی را انتخاب کند ، بخواهد خوب باشد ، بخواهد پاکدامن باشد البته ممکن است سخت تر باشد ، اما ممکن است و شدنی است . مثل کسی که در محیط بد و تربیت بد قرار دارد که خوب بودن و خوب شدن برای او سخت تر است و اگر خوب باشد و خوب بشود ارزش بسیار بیشتری دارد و در هر صورت راه برای او باز است . عوامل سعادت و شقاوت انسان متعدد است یکی پاک زادگی یکی طینت و یکی تربیت است و آخرین و مهمترین عامل اراده خود انسان است . اراده تعیین کنندۀ نهائی می باشد .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای