عطسه وهدایت الهی
عطسه وهدایت الهی

بعضی ها پس از عطسه صبر می کنند این کار به نظر مضحک است؛ حال سوال این است : آیا امکان دارد فکری به ذهن انسان خطور کند و یا انسان در حال کاری باشد و در آن حین اتفاقی بیافتد مثلا شیئی از دست انسان بیافتد و از آن بشود نتیجه گرفت که آن فکر یا کار غلط بوده است و مثلا کار غیبی بوده است که آن شیئ افتاده و خدا خواسته که با این اتفاق فرد از آن کار دست بردارد؟

حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند :

برای مومن، درست که هدایت الهی بطور خاص می آید ممکن است حادثه ای راه نشان بدهد ، اما چرا بدین شکل !؟ قرآن می فرماید : و من یومن بالله یهد قلبه ، راه مومن با هدایت قلبی از جانب خداوند روشن می شود. اعتقاد به عطسه و امثال آن خرافات است . مومنِ درست که هدایت الهی با قلب خویش خبردار می شود به چیز دیگری احتیاج ندارد. در هر صورت عطسه هیچ چیزی نیست.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای