چند مسأله ي مبتلا به در مورد نماز
چند مسأله ي مبتلا به در مورد نماز

با سلام و آرزوی صحت و سلامت و توفیقات روز افزون الهی برای استاد گرامی
آیا قضای نماز شب را هم میتوان در حال حرکت خواند {ودر خصوص اینکه در حال حرکت میتوان نوافل را خواند توضیح دهید یعنی فرد حتما باید سواره باشد یا راه برود یا...بصورت جزیی لطفا؟یعنی میشود وقتی نماز را ایستاده روبقبله ادا میکند برای باز کردن درب منزل یا مواردی این چنین نماز را رها کند و مشکلی پیدا نکند ----یا بالعکس وقتی نمازی را در راه رفتن میخواند ادامه آنرا نشسته یا ایستاد روبقبله بخواند -یا یک رکعت را ایستاده و دیگری را نشسته بخواند

حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند:
سلام علیکم و رحمة الله
1- هر نماز مستحبی را می توان در حال حرکت خواند. چه در ماشین یا قطار و هواپیما باشید و چه پیاده راه بروید می توانید نافله بخوانید 2- اگر نماز را ایستاده و رو به قبله بخوانید برای باز کردن در آن را رها می کنید نماز باطل خواهد بود . 3- وقتی نماز را در راه رفتن می خوانید نمی تواند ادامه آن را نشسته یا ایستاده رو به قبله بخواند. 4- نماز را می توان یک رکعت ایستاده و یک رکعت نشسته خواند.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای