اشتغال بانوان
اشتغال بانوان

اگر مردی موقع عقد کار نکردن زن را شرط نکرده باشد زن میتواند بدون اجازه او سرکار برود؟

در کار کردن مهم از خانه بیرون رفتن است که اجازه شوهر را لازم دارد، وگرنه اصل کار کردن زن وقتی به حقوق شوهر لطمه ای نزند مشکلی ندارد و اجازه و رضایت شوهر برای چنین کاری لازم و واجب نیست.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای