تذكر در زمينه حضور در جلسه چهارشنبه 16/10/94
تذكر در زمينه حضور در جلسه چهارشنبه 16/10/94

بسمه تعالي

باطلاع كاربراني كه قصد شركت در جلسه هفتگي چهارشنبه را دارند مي رسانيم

به علت حفاري و مسدود شدن كوچه هاي منتهي به حسينيه حاج شيخ مرتضي زاهد

و فقدان هرگونه جاي پارك خودرو

توصيه مي گردد

از وسيله ي شخصي خود براي عزيمت به جلسه استفاده  ننماييد.

التماس دعا

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای