پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
باسلام خدمت حاج اقاوقبولی طاعات اینجانب کارمندبودم بامردی ازدواج کردم که هیچی نداشت به گفته خودش گاهی نان خالی میخوردن فقیر بودن از روی اخلاص تمامی حقوق قبل از ازدواج رابه خونه اوبردم کم کم ازفقردرامد درطول23سال زحمت خانه دوطبفه ساختیم به بهانه اینکه خانه راازرهن بانک خارج کندازمن وکالت گرفت وخانه رابه اسم خودش زدالبته باهمدستی دفترخانه /بااسنادومدارک من زن دیگری به بانک میبرده وحساب مرا خالی کرده شکایت کردم چندنوبت کارشناسی خط شده درکارشناسی7نفره باگرفتن وکیل ودادن رشوه برای خودش رای گرفته ومن که قبلا پیش یکی ازعلمای اصفهان رفتم برای موضوع برداشت ازحسابم ایشان گفتند هرشب نماز حضرت علی بخوان ومدت چند ماه خواندم وازعمق وجودم ایمان داشتم خدایی که خود بزرگترین شاهد بوده حق مراثابت میکند متاسفانه دیدم رای علیه من صادر شدالبته شوهرم وخانواده اش بسیاراهل سحروجادو ومکرورشوه ورابطه هستند ولی مطمین بودم قدرت خدافوق اینهاست اما نمیدانم چرااینطورشدالبته اعتراض نوشتم برای دادگاه تجدیدنظر توان گرفتن وکیل ندارم چون اوتمام دارایی مرا غصب کرده خانه ماشین حساب بانکی حتی طلاهای مراوتعداد38 عدد سکه که باپاداش بازنشستگی خریدم مشکل اخلاقی دارد شبها پای شبکهای مبتذل است وروزها....بسیار بداخلاق وبد دهن اما جلوی مردم جوری برخورد میکند که بقیه بگویند چه مردخوب وباایمانی .خلاصه هرظلمی توانسته به من وپسرم کرده حدود3سال است من وپسرم جداازاوزندگی میکنیم اودریک خانه2 طبقه باهمه امکانات ومن وپسرم فقط باحقوق بازنشستگی قانون دادگاه هم فقط درحمایت ازمرد وکسی که رشوه بدهد یاپارتی داشته باشدکه با یک تلفن درست میشود.ومن که تمام زندگیم شده رفتن به دادگاه ودایم دعاوذکروتوسلات طولانی وپی درپی تا به حال هیچ حقی به من برگردانده نشده است وروز به روز گره های بیشتری درکارهایم ایجادمیشود .ترابخدا بگویید پس کی توسلات بیشمار من اثر میذاره کی خدا یاریم میکند وحقوق دارایی مرااز چنگال این ستمگرغاصب درمیاره وبه خودم میده .ازطرفی میگن به ظالم نفرین نکنید دعا میشه به ظالم وخودت گرفتار مشکلات میشی .حضرت عالی بفرمایید چکار کنم چه راهی یا دعا وتوسل خیلی خیلی مجربی پیشنهاد میکنید.ایا سزای من که اون خانواده راازفقر ونکبت نجات دادم این است .در ضمن چند بار شوهرم به شدت تشنج کرد با تلاش من وپسرم اورانجات میدادیم اما دستمزد ماظلم های متوالی اوبود وعیش ونوش بازنان خیابانی.درضمن زیارت عاشورا یک چله به روشی که فرموده بودید خواندم.التماس دعای فراوان منتظرجواب جنابعالی هستم

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

همه مشکلاتی که برای شما پیش امده خودتان کردید ،بی فکری کردید،تمام اموال را خودتان به نام او کردید،و همه راه های چاره را به خود بستی.دعا اللهم ادرء بک ...... را اگر از ته دل بخوانید ،واقعا بخوانید واقعا دست به  دعا بشوید امیدواریم که شر او از سر شنا کم بشود و اگر از یک دادگاه به نتیجه نرسیدید به دادگاه دیگر بروید .صلوات برای فرج امام زمان بفرستید و هدیه کنید به حضرت صدیقه

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای