حاجت خواستن از اهل بيت عين وحدانيت است يا شرك؟
حاجت خواستن از اهل بيت عين وحدانيت است يا شرك؟

سلام علیکم .گاها مشاهده میشود افرادی که به حرم امام رضا یا دیگر ائمه مشرف می شوند ،مستقیما و بدون واسطه فقط می گویند"امام رضا حاجت مرا روا کن".  با توجه به اینکه در خواست انجام کار از غیر خدا به نوعی شرک محسوب می شود ،این عمل چگونه است.

حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند:
سلام علیکم و رحمة الله
اگر کسی از امام برآورده شدن حاجت می خواهد، او را به عنوان یک انسان تصور نکرده بلکه او را ولی خدا و بنده مقرب خدا دانسته و از چیزی خواسته است البته بهتر این است که یا خدای متعال را به حرمت آنها قسم بدهد و در خواست حاجت کند و یا آنها را واسطه بین خود و خدای خود قرار دهد و این آن چیزی است که در دعای توسل آمده است.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای