پاسخ به سوال در مورد مسائل شرعی
سوال:
پدرم میگه با زن عموت ارتباط داشته باشی نمیبخشمت وگناهه..من هم درخارج ازمنزل وتلفن خودم باایشون درتماسم آیااگربخواهم چله حق شناس روشروع کنم وباایشون دراارتباط باشم گناه کردم؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

اگر پدرتان از این رابطه خبر دار می شود مشکل می شود و باید این ارتباط برقرار نشود اگر پدر با خبر نمی شوند مشکلی نیست

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای