پاسخ به سوال در مورد مسائل شرعی
سوال:
موردی ست که غیبت کردن بلااشکاله(نصح مستشیر،ملاک نصح هم اقوی)
الف)
اگراین موردرا که بیان محتواش بلااشکاله با لحن انتقاصی ای بگویم
نیشخندی یا نیشی در کنارش باشد،هتک نباشد که مصداق تمسخر شود اما یک کنایه یا طعنه ای داشته باشد،
در حالیکه لحن میتواند بهتر باشد(مثلا دلسوزی باشد)
آیا چنان بیانی حرام است؟

ب)اگر مورد الف را ببینم میشود بگویم شاید شوخی کرده ظن بد نبرم نهی از منکر و ردغیبت نکنم محتوای حرفش که لازم بوده

مثلا میخواد بگه مورد ازدواج فضوله میگه آدم گیر سه پیچیه حین تعریف داستان مفصل هم بخندد

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة ،

آن مقدار لازم از عیب را می توانیم بگوییم ولی آن مواردی که شما گفتید را خیر .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای