پاسخ به سوال در مورد مسائل شرعی
سوال:
سوال راجع به تضییع وقت است، و این شاید آخرین مساله شرعی باقی مانده باشد!

خیلی جاها دستور به احتیاط داده اند حکم را نمیدانند گاهی هم که موکول به عرف است ما احتیاط می کنیم، بلکه مطمئن باشیم درست عمل کرده ایم

اما گویا کسی که بخواهد مطمئن باشد وقتش هدر نمی رود باید ذهن اش را بتواند بسیار کنترل کند! سختی اش اینجاست!
بنده از 10 تا سوره ای که شبانه روز میخوانم، شاید تا کنون نهایتا توانسته باشم حواسم را به 8 تایش جمع کنم!

اولا آیا این مقدار برای اطمینان از گناه نکردن لازم است؟
ثانیا راه حل چیست؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

آدم باید استاد داشته باشد ، از استاد دستور بگیرد با استاد مشورت کند این که شما از 10 تا سوره که می خوانید 8 تاش حواستان جمع است این مرحمت خداست . هرچه شما چشم تان را بیشتر کنترل کنید امکان جمع کردن ذهن بیشتر می شود .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای