پاسخ به سوال در مورد مسائل شرعی
سوال:
با سلام
بک نفر میخواهد مرجع تقلید انتخاب کند، پس از تحقیق صحیح، به سه نفر می رسد. در این جا هنوز مرجع تقلید انتخاب نشده، تکلیف او چیست؟

مرجع تقلید الف، انتخاب هر کدام از مراجع مساوی را جایز دانسته
مرجع ب، انتخاب آنکه احتمال اقوی در اعلمیت دارد را جایز دانسته
مرجع ج، انتخاب هر کدام را جایز دانسته، منوط به رعایت احتیاط در فتاوای دیگر مراجع

تکلیف چیست؟

دوم، کسی میخواهد از مرجع تقلیدی به دیگری عدول کند، مرجع، اجازه ی عدول به اعلم یا محتمل الاعلمیه را داده است. انتخاب یکی از مرجع بالا کفایت میکند؟

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

آنکه احتمال اقوی در اعلمیت دارد،را انتخاب کند

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای