پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
سلام علیکم
بنده سه سوال از محضر شریف استاد جاودان دارم .یکی درمورد ختم سوره واقعه در دوشنبه های اول ماه قمری :ایا سوره های واقعه این ختم رو در هرروز باید با وضو نشست و روبه قبله بدون حرف زدن با کسی یا بدون راه رفتن ، یکجا قرائت کرد؟ نمیشه فرضا روزی که ده سوره واقعه باید خواند سه تا صبح سه تا ظهر4 تا شب باشد یا دربین قرائت سوره کاری پیش آمد می شود صحبت کرد؟ یا اگر لحظه ای خوابمان برد باید وضو بگیریم مجددا ؟
سوال دوم مربوط به ادای نماز در اول وقت فضیلت آن است که ایت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده اند . ایا برای خواندن نماز در اول وقت فضیلتش باید نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء را جداگانه خواند؟ یعنی نماز عصر را در ابتدای وقت ادای نماز عصر و مغرب را هم به همینگونه؟
اول وقت نماز چند دقیقه یا چه مدت از ورود به وقت نماز را شامل می شود؟ مثلا اذان شهر ساعت 1 ظهر باشد تا چه مدت بعدش اگر نماز بخوانیم ، اول وقت فضیلت محسوب می شود و اجراول وقت فضیلت را می بریم؟ باید همان دقایق اول باشد -منظورم فراداست نه به جماعت -
و سوال سوم درباره حضوررسول اکرم صلی الله علیه و آله در نماز ماست . در انتهای نماز اول به حضرتشان (صلی الله علیه و آله) سلام میدهیم یعنی وداع میکنیم ،خب ما چه زمانی به محضر شریفشان مشرف شدیم که درانتهای نماز وداعش را میکنیم؟ همان زمانی که به نماز وارد می شویم؟اگر پاسخ مثبت است ،ما در نماز مخاطبمان خداوند است یا خدا ورسول و عباد صالح و ملائکه؟ زیرا در آخر نماز به رسول و عباد صالح و ملائکه سلام میدهیم.
بابت تصدیع عذر خواهی میکنم. التماس دعا

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

1- ایراد ندارد وسط سوره حرف نزنید اما بین دوسوره اشکال ندارد اگر خوابتون برد دوباره وضو بگیرید و بخوانید و یک دعایی هست که باید هر روز بخوانید و روز پنجشنبه هم یک دعا بخوانید فقط حواستون باشد سوره ها رو به شب نیندازید.

2- نه نمازتان را اول وقت و پشت هم بخوانید بخواهیم کش بدیم همه چی بهم می خورد و در عرف 5 دقیقه 10 دقیقه بعد اذان باشد اول وقت حساب می شود و نماز را هم پشت هم بخوانید به خاطر اینکه اگر فاصله بیندازیم معلوم نیست همیشه بتوانیم و مراعات کنیم.

3- شما در تشهد هم شهادت به وحدانیت الهی دادید هم شهادت به رسالت پیامبر(ص) بنابراین عرض ادب می کنید و از نماز وداع می کنید و اگر شهادت به معنای دقیق کلمه باشد یعنی من شاهدم و دارم می بینم که خدا یکی است.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای