پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
سلام. عده ای به بنده تهمت زدند. و آبرویم رو بردند برای اثبات بی گناهی خود و برگشت ابرو. دعا و دستورالعملی بدهید.

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

دعای اللهم انی ادرء بک فی نحورهم و اعوذ بک من شرورهم را فراوان بخوانید .

دعای اصبحت اللهم ... در تعقیبات نماز صبح را بخوانید در شب هم با لفظ امسیت اللهم بخوانید .

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای