پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
باعرض سلام وخسته نباشیدسوال خیلی خیلی مهمی دارم وتقاضای عاجزانه دارم هرچه زودترپاسخ مرادرسایت قراردهید.استادمن گاهی درمورد اتفاقاتی که درآینده می افتدخواب هایی می بینم که مدتی بعدمثلخواب من اتفاق می افتدخصوصادرباره مرگ اطرافیان بارهامن پیش ازآنکه خبرفوت آنهارابشنوم درخواب میبینم یاصدایی درخواب به من می گوید،من چندخواب بافاصله اماانگارهرکدام دنباله خواب دیگربودمرگ خودم رادیدم وبه شدت ازاین موضوع نگرانم شمادرسوال مشابهی گفته بودی گوسفندقربانی کنیدولی من به اندازهی یک خروس هم پول ندارم .ممنون

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

با آقای حاج آقا مسلم اسماعیلی تماس بگیرید و مساله را بپرسید.

02357740748

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای