پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
سلام علیکم
مدتی‌ست حال روحی شدیدا بدی دارم. قدرت ترک گناه و انجام واجبات به خاطر این افسردگی و حال بد شدید ازم گرفته شده و هی مدام خطا میکنم. از بخشش خدا هم ناامید شدم. انگار شک دارم اینبار هم بگویم ببخش ببخشد. و شک دارم اگر ببخشد واقعا پاک شوم. احساس میکنم اهل‌بیت هم دیگر مرا نمیخواهند. دلم از این فکر بدتر میشکند. امیرالمومنین پدر امت و حضرت زهرا مادرند. برایم سخت است که رها شوم. خصوصا که میدانند هرچه باشم هرچقدر هم بد باشم نامشان قلبم را میلرزاند و اشکم را جاری میکند. هرچه باشم عاشق امام حسینم

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله

اولا نمازهایتان را صحیح و اول وقت بخوانید.

ثانیا هر روز صبح متوسل به امام زمان بشوید و صدقه به نیت سلامتی امام زمان زیاد بدهید

ناامیدی هارا کنار بگذارید

به حرم بروید و خودتان را به در و دیوار حرم بمالید.

پیش روی بدن و پشت سر بدنتان و سر و صورتتان را به حرم بمالید.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای