تبری
تبری

نظر حضرتعالی در مورد برگزاری مجالس برائت از دشمنان اهل بیت چیست؟

حجت الاسلام والمسلمین جاودان فرمودند:
تبری مثل تولی واجب است مثل نماز اگر جزء فروع دین باشد اما اگر از اصول دین باشد که بالاتر خواهد بود. تبری مانند دوستی و محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله دستور قرآن است اگر کسی اهل بیت را دوست داشته باشد بواجب قطعی قرآن عمل کرده است اما بسیار جالب توجه این است که این دوستی در قرآن با لفظ مودت آمده است که بمعنای دوستی همراه با عمل است نه فقط دوستی خالی از عمل. بنابراین دوستی که آدم را به یکرنگی و همشکلی و همفکری و عمل و کار وادار نکند دروغ است . تبری هم عینا همینگونه است.در واقع عمل نتیجه ایمان است و محبت اهل بیت مانند تبری جزء ایمان است و آن مقدار که انسان ایمان یا بعبارت دیگر بخدا و رسول و اهل بیت محبت دارد عمل میکند.اگر عمل کم است و ناقص پس حتما ایمان هم کم است و ناقص.
اما شرکت در این مجالس بدلایل مختلف مشکل دارد در هر صورت بزرگان تشکیل و حضور در آن را جایز نمیدانند.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای