صفات ذاتی و فعلی حضرت حق
صفات ذاتی و فعلی حضرت حق

آيا صفات فعلي حضرت باريتعالي جزء ذات هستند و اگر جزء ذات نيستند چگونه آنها را به پروردگار نسبت مي دهيم؟

حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند:

صفاتی که به خدای متعال نسبت داده می شوند یا مفاهیمی هستند که از نوعی کمال در ذات مقدس او حکایت می کنند مانند حیات و علم و قدرت ، و یا مفاهیمی هستند که از نوعی رابطه بین خدای متعال و مخلوقاتش حکایت می کنند مانند خالقیت و رازقیت ، که دسته اول صفات ذات و دسته دوم صفات فعلی نامیده می شوند.پس اولین فرق بین دو دسته از صفات این است که دسته اول از صفات یعنی صفات ذاتی طرف ندارد و صفت عین ذات مقدس است ، او عالم و قادر است اگر چه هیچ چیز و هیچ کس نباشد . در روایات آمده است که در توصیف اینگونه صفات امام می فرماید: عالم اذ لا معلوم... و قادر اذ لا مقدور (خطبه 152 نهج البلاغه) اما در دسته دوم از صفات چون از یک رابطه حکایت دارد بدون طرف فرض ندارد بنابراین خداوند خالق است اما هیچ مخلوقی ندارد ، و خداوند رازق است اما هیچ مرزوقی نیست، صحیح نیست. من و شما اگر باشیم یا نباشیم علم و قدرت الهی شامل ما هست اما اگر باشیم او خالق ماست، و اگر نباشیم دیگر خالق ما نیست . اگر باشیم ، و به ما رزقی رسیده باشد او رازق ماست و اگر نه ! او رازق ما نیست ! و به عنوان فرق دوم ما می توانیم بگوئیم خدای تعالی شمر را دوست ندارد، خدای تعالی ابن زیاد را نمی آمرزد خدای تعالی به یزید نظر رحمت نمی کند ، و در برابر می توانیم بگوئیم خدای تعالی سلمان را دوست دارد ، خداوند متعال سلمان را می آمرزد و به او نظر مرحمت می کند،پس صفات دوست داشتن و آمرزیدن و رحمت که از صفات فعلی الهی هستند . گاهی هست و گاه نیست در مورد کسی هست و در مورد دیگری نیست. اما نمی توانیم بگوئیم خداوند تبارک و تعالی به سلمان علیه السلام یا شمر علیه اللعنة و العذاب ، علم یا قدرت ندارد، و این فرق دو دسته از صفات مقدسه حق هستند. در متن سوال اصطلاح جزء ذات بکار رفته بود که باید بدانیم ذات مقدس حضرت حق به هیچ وجه جزء ندارد.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای