حفاظت از اعمال خیر
حفاظت از اعمال خیر

باسلام خدمت شمابزرگوار اکثریت مابنده های غافل گاهی بحول الله اعمالی نیک(مثلاشب قدریاسفری مذهبی یا...)انجام میدهیم امابسرعت اعمالی خلاف آنهاانجام داده ومسیررفته روبرمیگردیم؛آیاراهی برای ذخیره اعمال نیک هست که مصداق جنگل درخت وکبریت نشود؟چه کنیم آفت به بارنرسه؟میشه جایی حبس کرد؟ محتاج دعا

حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند:

سلام علیکم و رحمة الله

ترس از خدا سرمایه ای است که اگر آدمی دارا باشد می تواند از آن لغزش ها جلوگیری کند.و حال اگر آدمی ترس را همراه ندارد باید عملی بکند و بهانه ای تهیه کند که با آن بتوان در برابر گناه مقاومت کرد، و اگر بتواند مداومت بر ترک بدین شکل بکند ترس از خدا هم حاصل خواهد شد بفضل الله. حال باید دنبال بهانه بگردیم. نماز اول وقت از عوامل بسیار مهم و موثر برای ترک بدی و گناه است پس باید به آن پای بند باشیم و بشویم البته از نظر شرعی و مسئله نماز درست خوانده شود. نماز شب جلوگیر و مانع گناه است بهر نوع شده باید این نماز را عمل کنیم. اگر سحر نتوانستیم - که سحر را باید خیلی بکوشیم - در طول روز قضای آن را باید بخوانیم. سوم اینکه هر روز یک توسل به امام حی و حاضر زمان علیه الصلوة و السلام داشته باشیم که این از همه مهمتر است. این کارها انشاءالله شما را از اعمال خلاف حفظ می کند - انشاءالله - و با حفظ از خلاف می توان اعمال خیر را بفضل خدا حفاظت کرد.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای