تعطيلي جلسه شب جمعه
تعطيلي جلسه شب جمعه

بسمه تعالي


باطلاع شما كاربران عزيز ميرسانيم


جلسه شب جمعه مورخ ۱۲/۱/۸۹


 مدرسه سادات موسوی


تعطيل ميباشد


التماس دعا

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای