دستور العمل چله آیات سخره
به مدت چهل روز، روزی ۷۰ مرتبه سوره حمد و ۷۰ مرتبه آیات سخره ...

به مدت چهل روز، روزی ۷۰ مرتبه سوره حمد و ۷۰ مرتبه آیات سخره

( آیات 56 55 54 سوره اعراف) 

پس از پایان چله در صورت توان مالی یک گوسفند ،قربانی کنند

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای