مال مخلوط بحرام
مال مخلوط بحرام

تکليف فرزندي که مي داند پدرش از راه حرام مقدار کمي در امد به خانه مي اورد و اين پول با مقداري از در امد مادر يا مادر بزرگ که به قصد کمک خرجي را انجام مي دهند مخلوط مي شود و فرزند تواناي مقابله با پدر را ندارد چيست؟ ايا غذا خوردن يا استفاده از پول او اشکال دارد پس تکليف فرزند چيست  مي تواند قصد کند که من از قسمتي از پول استفاده مي کنم که متعلق به پدر نيست؟با تشکر از شما التماس دعاي خير دارم والسلام

حجت الاسلام جاودان در پاسخ به اين سوال فرمودند:

اگر كسي مقداري از مالش حرام باشد غذايي كه شما بر سر سفره او ميخوريد چون نميدانيم عين اين غذا از عين مال حرام است استفاده از آن مانعي ندارد و حرام نيست لباس هم همينطور است پول توجيبي هم همينطور است هرنوع خرج ديگر هم همينطور. مگر وقتي كه انسان يقين كند كه عين مثلا اين غذايي كه ميخورد با عين پول حرام تهيه شده كه در اين صورت استفاده از آن بهيچ وجه جايز نيست مگر وقتي كه انسان مضطر شود يعني مثلا جانش در خطر بيفتد.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای