عُلقه
عُلقه

عُلقه چیست و چه حکمی دارد و اگر به معنای تمایل است آیا این تمایل به هر چیزی بد است یا برای بعضی چیزها پسندیده است؟

حجت الاسلام و المسلمین جاودان فرمودند:

عُلقه یعنی وابستگی، وابستگی جز به خدا و رضای او مایه زحمت یا حتی عذاب خواهد بود. علقه به زن و بچه، علقه به پدر و مادر، علقه به پول و ثروت، علقه به مقام و شهرت، هر کدام باشد ممکن است آدمی به خاطر آن خدا و رضای او را زیر پا بگذارد. اگر به مرحله معصیت برسد البته جهنم را بدنبال دارد و اگر کمتر باشد آدمی را از کمالات باز می دارد. عشق و تعصب هم همین خاصیت را دارند اگر به خدای متعال و ایمان و دین و معنویت باشند آدمی را به کمال می رساند و اگر به چیزی دیگری باعث رنج و زحمت و عذاب خواهند بود.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای