پاسخ به سوال در مورد توصیه ها
سوال:
سلام علیکم،بنده به خاطر مواردی مثل درونگرا بودن شدید و...نمیتوانم در هر شغلی در صنف خودم وارد شوم وملبس برای این موضوع به مشاوره هم رفتم و بر اساس ویژگی‌هایی که داشتم هدف‌هایی را گفتند اما یا هدفی که گفتند خیلی مبهم و نامطمئن بود.و یا من نمی‌توانستم وارد شوم.البته من بر اساس قراینی مطمئنم انشاءالله در کارم موفق می‌شوم و هم کارهای مهمی انجام‌می‌دهم.اما در حال حاظر نه وقتی برای انتخاب دارم و نه امکانی برای ریسک امکان استخاره هم برایم به خاطر زیادبودن مواردممکن نیست.لطفابراساس علمی که دارید مسیری ن

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

بنده همچین علمی ندارم

به دکتر روانپزشک برای حل مشکل درونگرایی شدید،مراجعه کنید

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای